Skip to content

PRIVACYBELEID

APNT PRIVACYBELEID

Laastst aangepast 27.11.2023

 

1. Inleiding

1.1 Apollo Professionals in Networks and Testing (“APNT” of “wij”), met hoofdkantoor in Uithoorn, Nederland, doet er alles aan om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

1.2 Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen via onze websites, diensten, producten, detacheringsactiviteiten, offline interacties en andere middelen. Het legt onze praktijken uit met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens.2. Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is APNT Solutions, gevestigd aan Amsterdamseweg 35 1422 AC Uithoorn, Nederland. Wij zijn actief in heel Europa en op belangrijke internationale markten.3. Informatie die we verzamelen

3.1 Soorten gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Financiële gegevens: Betalings- en transactiegegevens.
 • Professionele gegevens: Werkgelegenheid en werkgerelateerde informatie.
 • Technische gegevens: IP-adressen, browsertypen en besturingssystemen.
 • Gebruiksgegevens: Interacties met onze website en diensten.
 • Locatiegegevens: voor specifieke diensten.
 • Gegevens van derden: informatie uit externe bronnen.
 • Medewerkersgegevens: Voor detacheringsdiensten.

3.2 Gegevensbronnen:

 • Rechtstreeks van u (bijvoorbeeld formulieren, registraties, aankopen).
 • Automatisch (bijvoorbeeld via cookies en trackingtechnologieën).
 • Van derden (bijvoorbeeld zakenpartners, openbare databases).

 

4. Doel en rechtsgrondslag voor verwerking

4.1 Wij verwerken uw gegevens voor onder meer:

 • Dienstverlening: Onder contractuitvoering.
 • Klantenservice: Indien nodig voor onze legitieme belangen.
 • Marketing: Gebaseerd op uw toestemming of onze legitieme belangen.
 • Naleving: voor wettelijke verplichtingen.

4.2 Toestemming: Wanneer wij afhankelijk zijn van toestemming, heeft u het recht deze op elk gewenst moment in te trekken.5. Het delen en openbaar maken van gegevens

5.1 Wij kunnen gegevens delen met:

 • Dienstverleners: onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten.
 • Wettelijke vereisten: Indien vereist door de wet.
 • Bedrijfsoverdrachten: In het geval van fusies of overnames.
 • Met uw toestemming: voor andere doeleinden die hierboven niet zijn vermeld.


6. Gegevensopslag en beveiliging

6.1 Gegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen op beveiligde servers. We implementeren maatregelen zoals encryptie en toegangscontrole om uw gegevens te beschermen.

6.2 Ondanks robuuste beveiligingsmaatregelen is geen enkel systeem volledig veilig. We ondernemen onmiddellijk stappen om eventuele inbreuken aan te pakken.7. Uw Rechten

7.1 Onder de AVG heeft u het recht om:

 • Toegang tot uw gegevens.
 • Corrigeer onjuiste gegevens.
 • Wis gegevens in bepaalde omstandigheden.
 • De verwerking beperken of er bezwaar tegen maken.
 • Gegevensportabiliteit.

7.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.8. Cookies en trackingtechnologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor functionaliteit, analyse en personalisatie, in overeenstemming met de ePrivacy-richtlijn en AVG.

 

9. Internationale gegevensoverdrachten

Gegevens kunnen buiten de EU worden overgedragen onder waarborgen zoals standaardcontractbepalingen en naleving van de AVG.


10. Contactgegevens

Voor privacygerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via security@apnt.nl.

 

11. Wijzigingen in deze Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze kennisgeving bij te werken. Wijzigingen zullen via onze website en via e-mail aan geregistreerde gebruikers worden gecommuniceerd.

 

12. Naleving

We voldoen aan de AVG en respecteren andere internationale regelgeving zoals de CCPA voor wereldwijde activiteiten.